Carrièreplanning voor jongeren

Er wordt door veel ouders en leraren gehamerd op het feit dat kinderen hun potentie volledig moeten benutten. Een goede opleiding volgen en hierna een baan vinden die perfect bij het kind past, horen hierbij. Doordat er veel op wordt gehamerd, komt er een grote druk te liggen bij de kinderen. Want hoe lastig is het voor iemand om precies in te gaan plannen wat zij willen gaan doen voor de rest van hun leven. Maar hoe plant de jeugd hun carrière eigenlijk in?

Als er überhaupt al kan worden gesproken van een planning. Op deze pagina zullen we het hebben over een aantal belangrijke punten in het leven van de jeugd, met betrekking tot hun carrière. Vaak wordt er bij het woord carrière alleen maar gedacht aan de banen, maar het plannen van je loopbaan begint uiteraard al veel eerder. De eerste stappen die bepalen wat voor baan een kind kan krijgen in zijn of haar leven, worden namelijk al gezet op de basisschool.

Wat houdt een goede carrièreplanning in?

Het plannen van de carrière van een kind begint zoals gezegd al op heel jonge leeftijd. In Nederland wordt er gewerkt met een Cito-toets. De score die wordt behaald op deze toets bepaalt voor de kinderen namelijk de rest van hun schoolloopbaan. Als je hoog scoort mag je bijvoorbeeld naar het vwo. Je kunt het vwo ook op andere manieren bereiken.

Nadat de havo is afgerond, kun je namelijk als kind doorstromen naar het vwo. Deze doorstroming is heel belangrijk voor de planning van je schooltijd. Als je namelijk op de Cito-toets een score haalt die geen zekerheid biedt omtrent de keuze voor de opleiding, kun je kiezen voor het beginnen op een iets lager niveau. Zo schrikt een kind niet van het niveau, en kan hij of zij rustig groeien naar hun potentie.

Eenmaal op de middelbare school aangekomen die het beste bij het kind past, worden andere dingen belangrijk. De middelbare school bereidt jongeren voor op de rest van hun opleiding. Dit kan het MBO, het HBO of het WO zijn. Respectievelijk het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. Het niveau van de middelbare school bepaalt ook het niveau van het vervolg van de opleiding. Naast het niveau, moet ook de richting van de opleiding worden gekozen.

De middelbare school biedt meerdere evenementen aan, die er moeten voor zorgen dat de jongeren beter worden ingelicht bij hun keuze. De jongeren wordt aangeraden om zoveel mogelijk van dit soort evenementen te bezoeken. Een opleiding kiezen die goed bij iemand past, is namelijk zeer belangrijk voor de rest van hun leven. Uiteraard moet iemand veel interesse tonen in het onderwerp dat centraal staat bij de opleiding. Als je namelijk niet geïnteresseerd bent, wordt het lastig om de opleiding af te maken. Naast interesse, worden door de scholen ook de baankansen die bij opleidingen passen aangestipt.

Concluderend kunnen we zeggen dat het kiezen voor een goed passende opleiding gebaseerd is op 2 aspecten. De interesse, en het baanperspectief. Zeker nu er sinds een aantal jaar in Nederland wordt gewerkt met het sociale leenstelsel, is studeren duur. Daarom zie je niet meer zo snel dat er door jongeren wordt gekozen voor een studie die totaal geen kansen biedt op een baan. Interesse blijft uiteraard belangrijk, maar het is niet meer het enige dat telt voor jongeren.

Na de laatste fase van de opleiding

Als de opleiding is afgerond, begint de echt carrière als werkende in de maatschappij. Hoe komen mannen en vrouwen, want jongeren kunnen we ze niet meer noemen, aan hun eerste baan? De meeste pas afgestudeerden hebben het lastig met het vinden van een baan. Via internet wordt er heel veel gesolliciteerd, en door de globalisering vinden werkgevers makkelijk nieuwe werknemers die uit de hele wereld komen. Zo wordt het voor de Nederlandsen lastiger. Mede daarom zie je dat veel personen genoegen nemen met een baan in een ander segment, dan waarvoor ze zijn opgeleid.

Uiteraard betekent dit niet, dat een goede carrièreplanning niet werkt. Een planning werkt namelijk alleen goed, als er genoeg geduld wordt getoond. Werkervaring is voor veel bedrijven heel belangrijk bij het selecteren van nieuwe werknemers. Hieruit volgt dan ook de volgende tip, die iemand kan helpen hun carrière plannen. Probeer tijdens je opleiding, ook in je middelbareschooltijd, een aantal bijbaantjes te onderhouden. Zo ben je een stuk aantrekkelijker voor de meeste werkgevers.

Een mentor kan het laatste zetje geven

Veel jongeren vinden het heel handig om tips te lezen over de planning van hun loopbaan. Door informatie te lezen, weet de jeugd een stuk beter wat er van hen wordt verwacht. Echter kan het lezen van tips niet voor iedereen zorgen voor ontwikkeling en progressie. Een mentor kan dan voor het verschil zorgen. Verhalen horen van bijvoorbeeld studenten, geeft veel jongeren een bepaalde kick. De mensen die de keuzes al hebben gemaakt, kunnen jongeren dingen vertellen waar ze op moeten letten. Aangeven waar de pijnpunten liggen van hun eigen carrière pad, kan in de toekomst fouten bij nieuwe studenten of scholieren voorkomen.

Al met al zijn er veel verschillende dingen die je moet weten voordat je een goede en gegronde keuze kunt maken omtrent de opleiding die je gaat volgen. Om de keuzes voor jongeren makkelijker te maken, is het belangrijk om zoveel mogelijk informatie beschikbaar te stellen. Scholen verzorgen verschillende evenementen waar mensen komen praten over een bepaalde opleiding. Als scholieren naar dit soort evenementen gaan, komen ze veel te weten over allerlei opleidingen.

Alleen op deze manier kan de jeugd voor henzelf kiezen wat ze de rest van hun leven willen gaan doen. Nu in Nederland de basisbeurs is afgeschaft, en het sociale leenstelsel is ingevoerd, is een juiste keuze nog een stuk belangrijker geworden. Studeren is duurder geworden, en niet iedereen kan dus maar gaan studeren wat die persoon interessant vindt. De baankansen worden steeds belangrijker bij een opleiding.