De uitdagingen waar de jongeren mee kampen

Zoals wij allemaal weten, de jongeren hebben de toekomst in ons land. De nieuwe politici, rechters, agenten, dokters, ze worden momenteel opgeleid. Wat kan er gedaan worden, zodat de jongeren hun volledige kapitaal uit zichzelf kunnen halen. Waarmee moeten de jongeren geholpen worden, zodat ze niet vast komen te staan in hun ontwikkeling. Om jongeren bij te staan, is het belangrijk om te weten waar de jongens en meisjes mee zitten. Je kunt namelijk niemand helpen, als je niet weet waar de uitdagingen van de personen liggen. Om ouders, voogden en andere verantwoordelijken de helpen met het helpen van de jongeren, is deze pagina gemaakt. Er zullen een aantal zaken worden besproken, die door jongeren als uitdaging worden gezien.

De effecten van een scheiding op jongeren

Het is een van de grootste angsten van een stel met kinderen; de mogelijkheid tot het kapotgaan van de relatie. Wat voor effecten heeft een gebroken gezin voor de jongeren. Een scheiding kan bijvoorbeeld zorgen voor het afnemen van de zelfverzekerdheid van bepaalde jongeren. Het feit dat de kinderen het gevoel hebben dat ze anders zijn, omdat hun ouders niet meer bij elkaar zijn, kan zorgen voor problemen. Ook kan een scheiding problemen veroorzaken met het concentratievermogen van jongeren. Op school niet helemaal bij de les zijn, omdat je hoofd bij je ouders zit, kan zorgen voor lagere cijfers. Gelukkig houden scholen bijna altijd rekening met deze situatie.

Alcoholmisbruik bij tieners

Een andere uitdaging die steeds meer opkomt bij jongeren, en dan met name bij tieners, is het alcohol gebruik, en misbruik. In Nederland zijn er in het jaar 2016 bijna 800 jongeren opgenomen in het ziekenhuis, na overmatig alcoholgebruik. Deze zogenaamde comazuipers dalen weliswaar in aantal, maar het probleem is nog lang niet opgelost. Men moet niet vergeten dat jongeren hun hersenen, en de rest van hun lichaam dusdanig verpesten, dat er permanente schade kan zijn, als je zoveel te veel drinkt. Doordat de wetgeving zo is aangepast, dat jongeren van onder de 18 jaar geen alcohol meer kunnen kopen, kun je zien dat het alcoholgebruik aan het afnemen is. Alle cijfers lopen af, en dat is uiteraard goed nieuws. De gevolgen van alcoholmisbruik bij jongeren kunnen namelijk desastreus zijn.

Drugsmisbruik bij jongeren

Naast het gebruik van alcohol, speelt er bij de meeste jongeren in Nederland echter nog een uitdaging, en die heeft te maken met drugs. Nederland is relatief soepel, als het gaat om het gebruik van drugs. Wiet en hasj kun je, mits je 18 jaar of ouder bent, in bijna elke stad kopen, en de straffen op het bezit van kleine hoeveelheden harddrugs zijn ook te verwaarlozen. Dit zorgt ervoor dat ook tieners relatief makkelijk aan drugs kunnen komen. Uit onderzoek blijkt dat bijna een kwart van de 16-jarige jongeren in Nederland ooit cannabis heeft gebruikt. Als je naar de cijfers kijkt, zie je dat vanaf een leeftijd van 14 jaar, de cijfers beginnen op te lopen. Wel moet er ook gezegd worden, dat vele wetenschappers aangetoond hebben, dat cannabis minder schadelijk is voor jongeren dan alcohol. Uiteraard is het nog steeds schadelijk, en staat er niet voor niets een minimumleeftijd van 18 jaar op de drug.

Harddrugs zijn wel gevaarlijk en schadelijk voor jongeren, maar deze vorm van drugsmisbruik zie je ook een stuk minder bij jongeren. De laatste cijfers tonen aan dat slechts 3% van de 18-jarigen ooit harddrugs hebben gebruikt. Harddrugs wordt vaak als partydrug gebruikt. Je kunt denken aan XTC, speed en cocaïne. Verslavende middelen, die de hersenen bij jongeren, zeker als de middelen regelmatig gebruikt worden, aardig kunnen beschadigen.

Het pestgedrag onder jongeren

Dan weer een hele andere uitdaging waar veel jongeren mee kampen. Pesten komt veel voor. Bijna elke basis – en middelbare school kampt jaarlijks met pestgevallen. De ene is uiteraard ernstiger dan de andere, maar het probleem kan zeker niet ontkend worden. In sommige gevallen wordt er zo extreem gedrag vertoond onder jongeren, dat het slachtoffer geen andere optie ziet, dan zichzelf van het leven te beroven. Om pesten te voorkomen worden steeds meer maatregelen genomen, zeker nu er een andere vorm van pesten is ontstaan, namelijk het internetpesten. Op veel scholen worden er speciale gelegenheden georganiseerd, om met de jongeren te praten over pesten.

De problemen met gokken onder jongeren

Het is tegenwoordig een stuk makkelijker om te gokken. Doordat het internet is opgekomen, zijn er online casino’s gelanceerd, die je kunt bereiken vanaf elke plek, mits je internet hebt. Hierdoor is het ook voor de jongeren minder moeilijk geworden om te spelen in een online casino. Hoewel gokken vaak wordt bestempeld als onschuldig, schuilt er voor jongeren wel degelijk een groot gevaar in. Wat wordt er gedaan aan het voorkomen van gokverslavingen onder jongeren, en maken de casino’s het niet te makkelijk om geld in te zetten op casino spellen. Dit zijn belangrijke vragen, waar ook de politiek hedendaags mee worstelt.

Een belangrijk deel van het voorkomen van gokverslavingen, is het wegnemen van de verleiding. Dit komt neer op het verbieden van bonusaanbiedingen, en andere mooie advertenties van online casino’s. Deze maatregelen komen echter een beetje aan de late kant, omdat onderzoeken uitwijzen dat vandaag de dag bijna 80% van de jongeren weleens heeft gegokt. Momenteel kampen zelfs ongeveer 8% van de adolescenten met een serieus gokprobleem. Naast het voorkomen van verslavingen, zal de regering dus ook wat moeten doen aan het behandelen van de verslavingen onder jongeren. Het is uiteraard goed nieuws dat de overheid het gokprobleem onder jongeren daadwerkelijk erkent, maar heeft het niet wat te lang geduurd? Dit zal de toekomst moeten uitwijzen.

Hiernaast is het belangrijk om je af te vragen wat de rol is geweest van de online casino’s. Deze bedrijven zijn namelijk toch ook vooral gefixeerd op het maken van winst, en doen dan ook niet veel aan het voorkomen van gokverslavingen onder jongeren. Om een account aan te maken in een online casino moet je weliswaar je leeftijd opgeven, maar de controle over deze informatie verloopt slechts steekproefsgewijs. Je kunt er dus gewoon mee wegkomen, als je liegt over je leeftijd.