Gezonde Jongeren

Het hebben van een goede gezondheid is een van de belangrijkste dingen die je mee kunt hebben in het leven. Wijze mannen hebben gezegd dat een mens zijn of haar mate van succes kan worden gemeten aan de hand van 3 G’s. Gezondheid, geld en geluk. Als je een van deze drie mist, kun je van de andere factoren niet genieten. Maar wie of wat bepaalt of iemand gezond is? Er wordt vaak gepraat over gezondheid, maar uit welke facetten bestaat gezondheid eigenlijk. Op deze pagina wordt een definitie gegeven van gezondheid, zodat er daarna dieper kan worden gekeken naar de gezondheid van de jongeren, en dan specifiek van de gezonde jongeren in Nederland.

Wat houdt gezondheid in?

Gezondheid wordt meestal gelijk geassocieerd met ziektes en andere kwaaltjes. Uiteraard staan deze dingen ook met elkaar in verbinding, maar je gezondheid is eigenlijk een stuk breder. Als je heel technisch kijkt naar een definitie van gezondheid, kom je uit bij de Wereldgezondheidsorganisatie. Deze rept over een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn. Het niet hebben van ziektes of andere gebreken kwalificeert een mens, of een ander levend organisme, dus niet gelijk als gezond.

Als je gezond bent, wordt er over je gezegd dat je een goede gezondheid hebt. Hieruit kan er worden geconcludeerd dat een gezondheid is uit te drukken in verschillende niveaus. Als je een slechte gezondheid hebt, ben je niet gezond, en dan lijd je waarschijnlijk onder een of meerdere lichamelijke, geestelijke, of maatschappelijke gebreken. Dit is een interessante constatering, omdat je op deze manier anders gaat kijken naar de term ‘Gezonde Jongeren’. Het begrip gezondheid wordt breder getrokken, en gaat dus misschien wel meer over hoe iemand in zijn vel zit, dan hoe over een mogelijke diagnose van een dokter.

Belangrijke gevolgen van het hebben van een gezonde jeugd

Zodra een kind wordt geboren, wordt het belang van het onderhouden van een goede gezondheid zichtbaar. Een pasgeboren baby heeft gezonde voeding nodig, zodat hij of zij kan groeien. Als je verder gaat kijken naar de ontwikkeling van kinderen, zie je dat andere aspecten van het verzorgen en het onderhouden van kinderen ook belangrijk worden. Uiteraard moet een baby genoeg liefde krijgen, zodat ze zich goed voelen en zich goed kunnen ontwikkelen, maar écht jonge kinderen hoeven zich nog niet druk te maken over hoe ze bijvoorbeeld moeten omgaan met andere personen. De gezondheid van een baby hoeft dan ook minder breed te worden onderhouden door de ouders, dan de gezondheid van kinderen van rond de 9 jaar.

Studies die gedaan zijn door de Michigan State University, hebben namelijk aangetoond dat kinderen in de leeftijdscategorie 9 tot en met 15, extra voordelen kunnen incasseren van het hebben van een goede gezondheid. Het onderzoek heeft namelijk aangetoond dat bij bepaalde gezonde jongeren een aantal positieve gedragskenmerken een stuk sterker ontwikkeld zijn, dan het geval is bij minder gezonde jongeren.

Ook in het onderzoek is er gewerkt met de brede definitie van het begrip ‘Gezondheid’. Er werd dus niet alleen gekeken naar het ontbreken van ziektes, of gezonde voeding. Jongeren die op meerdere vlakken goed in hun vel zitten, werden vergeleken met jongeren die op tenminste een aspect niet zo heel lekker gingen. Kijkende naar de resultaten, kan er worden gesproken van verschillende elementen waarin grote verschillen zichtbaar waren. Zo waren de gezonde jongeren:

● Onafhankelijker.

● Dachten ze meer na over de toekomstplannen.

● Voelden ze zich beter over de veranderingen die hun lichaam aan het doormaken waren.

● En waren ze verantwoordelijker en beter in het maken van beslissingen.

Zo kun je zien dat de verschillen tussen de jongeren groot waren, en hieruit kan worden geconcludeerd dat het van groot belang is, dat kinderen een gezonde jeugd doormaken. Dit zal niet alleen positieve effecten hebben op hun lichaam, maar ook op hoe zij in het leven staan, en op de ontwikkeling die ze doormaken.

Hoe wordt in Nederland de gezondheid van de jongeren gemeten?

Nu er duidelijk is gemaakt wat het belang is van het hebben van een gezond leven in je kindertijd, is het relevant om een aantal instrumenten te bekijken, die de gezondheid van de jongeren in kaart brengt. Aangezien de jongeren in elk land de toekomst hebben, moet een welvarend land als Nederland hun jeugd goed in de gaten houden. Worden de jongeren wel op een juiste manier opgevoed, zodat ze hun volledige potentieel benutten kunnen? Het belang van deze vraag is heel groot, en bijna net zo moeilijk om te beantwoorden. Want hoe kun je meten hoe gezond iemand is? Het ministerie van Sport en Gezondheid heeft zich de laatste jaren sterk bemoeid met deze kwestie, en dat heeft zijn vruchten afgeworpen.

Er zijn een aantal indicatoren benoemd, die het geluk en de gezondheid van jongeren in Nederland beter meetbaar maken. Hieronder kun je de lijst van deze factoren vinden.

● Alcoholgebruik

● Fysieke gezondheid

● Veiligheid

● Gewicht

● Opleiding

● Sport

Deze facetten hebben elk hun impact op de algemene gezondheid van een jongere, en om erachter te kunnen komen hoe de kinderen en jongeren scoren op elk vlak, worden vragenlijsten uitgedeeld en rondgestuurd. Vanaf een leeftijd van 12 jaar worden de vragenlijsten ingevuld door de kinderen zelf, en daarvoor moesten de ouders, leraren of gezondheidsexperts antwoord geven. De eerste onderzoeken werden verricht in het jaar 2015.

Voordat er vanuit het Ministerie actie werd ondernomen, waren er al sommige regio’s die tests hielden. Een voorbeeld van zo’n test kon je vinden in de regio Rotterdam-Rijnmond. Hier is data terug te vinden van 20 jaar geleden. Een van de dingen die gemonitord werd, was het alcoholgebruik. De regio Rotterdam-Rijnmond zag het gevaar van alcohol al snel in, en besloot daarom het te onderzoeken. In 2009 werd Nederland beloond met een goede recensie van de organisatie Rechten van het Kind, omdat zij vonden dat de data over de gezonde jongeren van zeer hoge kwaliteit was. De organisatie raadde Nederland aan om nog meer aspecten van de gezondheid van jongeren te gaan onderzoeken.