Het belang van jeugd in de maatschappij

Wanneer er wordt gepraat over de rol van de jeugd in de huidige maatschappij is dit misschien niet altijd even positief. Je kunt bijvoorbeeld denken aan problemen omtrent hangjeugd of oudere mensen die negatief over ‘jeugd van tegenwoordig’ praten.

Deze negatieve connotatie bij het woord jeugd, kan te maken hebben met het verschil in belevingswereld tussen de jeugd en oudere mensen. Onder jeugd kan het bijvoorbeeld heel normaal zijn om rond half 11 in de avond nog eens lekker gezellige muziek aan te zetten terwijl ouderen tegen die tijd absolute stilte verwachten. Deze verschillende belevingswerelden kunnen dus nog weleens botsen maar we zijn het er vast allemaal over eens dat de jeugd een factor van belang is in de maatschappij. We zullen het in deze tekst dan ook hebben over het belang van jeugd in de maatschappij.

Het belang van de jeugd in een maatschappij kan maar moeilijk overschat worden. Door sommigen wordt de jeugd dan ook wel gezien als de ruggengraat van de samenleving. De jeugd is immers in staat de toekomst van een land te veranderen met hun welzijn en verantwoord gedrag. Het opvoeden en beïnvloeden van de jeugd kan dan ook een eerste stap zijn naar het verbeteren van een heel land. Maar soms lijkt de jeugd meer interesse te hebben in het spelen van games, kijken naar televisie en het vieren van feesten.

Het motiveren en inspireren van de jeugd om actief te worden en na te denken over de toekomst is dan ook een belangrijk punt om de wereld te verbeteren. Alleen door de jeugd in te laten zien wat voor een belangrijke rol ze eigenlijk hebben kan het belang van de jeugd in de maatschappij ten volle worden ingezet. Zeker in snelgroeiende landen zoals India met een groot percentage jeugd, kan het creëren van bewustwording en een doel voor de jeugd een hoop goeds voor het land betekenen.

Verantwoordelijkheden van de jeugd

Hoewel de jeugd er zich niet altijd van bewust is, heeft de jeugd veel verantwoordelijkheden in de maatschappij. De jeugd is namelijk als geen ander in staat om een land op te bouwen. Ze hebben daardoor de verantwoordelijkheid om de maatschappij zo goed en nobel mogelijk in te richten. Wanneer de jeugd deze verantwoordelijkheid begrijpt en oppakt zal een groot deel van de criminaliteit binnen een dag verdwijnen. Er worden vaak een aantal belangrijkste verantwoordelijkheden voor de jeugd onderscheiden die met name in opkomende en groeiende landen als India belangrijk zijn zoals:

  • De waarde van tijd. De jeugd moet de waarde van tijd onderkennen. Omdat ieder moment van de jeugd waardevol is moet de jeugd punctueel zijn.
  • Vasthouden aan hoge idealen. Voor de jeugd is het belangrijk om duidelijke ideeën te hebben over wat goed is voor de mensheid.
  • Tolerantie: De jeugd zou tolerant en geduldig moeten zijn zowel tegenover andere mensen als bij de dingen die ze doen.
  • Discipline. Het is de verantwoordelijkheid van de jeugd om discipline vast te houden omdat de jeugd beschikt over passie.
  • Denken voor doen. Omdat de jeugd vandaag de dag vaak niet meer genoeg nadenkt moet dit punt worden verbeterd. Eén van de belangrijkste verantwoordelijkheden is namelijk denken voor ze iets doen.
  • Het verdedigen van de vrijheid van landen. Het is belangrijk dat de jeugd inziet dat vrijheid niet iets vanzelfsprekends is. In veel landen is hard gestreden om deze vrijheid te bereiken en de jeugd zou dus alles moeten doen om deze vrijheid te verdedigen.

Betrokkenheid in de samenleving

De betrokkenheid van jeugd in de samenleving is van evident belang voor het functioneren van de samenleving. Er zijn twee belangrijke manieren waarop jonge mensen betrokken kunnen worden bij de samenleving. De eerste manier is door gemeenschapsactivisme. De jeugd moet inzien en realiseren dat ze het recht hebben om hun opinie aangaande de gemeenschap uit te spreken. Wanneer de jeugd zich in deze kwesties uitspreekt zal dat een krachtig medium zijn om invloed uit te oefenen op de gemeenschap. Omdat weinig jongeren zich in dit soort kwesties mengen zal het geluid van de jeugd vaak zwaar worden meegewogen.

Een andere manier waarop de jeugd haar betrokkenheid in de samenleving kan tonen is door het doen van vrijwilligerswerk. Er zijn genoeg manieren om betrokkenheid in de samenleving te tonen door het doen van vrijwilligerswerk. Je kunt bijvoorbeeld assisteren in een bejaardentehuis of helpen bij de vrijwillige brandweer. Ook kun je in een bibliotheek aan de slag of helpen bij een sportclub. Het leuke aan al deze manieren van vrijwilligerswerk is dat je ook nog eens een hoop nieuwe mensen leert kennen. Ook leer je nieuwe vaardigheden waar je de rest van je leven iets aan zult hebben. Bovenal is het doen van vrijwilligerswerk gewoon erg leuk en help je er andere mensen mee.

Voordelen van betrokkenheid voor de jeugd

In het stukje over vrijwilligerswerk hierboven, hebben we al een tipje van de sluier opgelicht over hoe betrokkenheid bij de samenleving ook voor de jeugd zelf positieve effecten kan hebben. Betrokkenheid bij de samenleving verrijkt de jeugd op allerlei manieren. Zo wordt een jongere die betrokken is veel meer serieus genomen als ze bijvoorbeeld met een klacht bij de schoolraad komen. De jongere die betrokken is bij de samenleving leert bijvoorbeeld niet langer over democratie als vaag concept, maar leeft erin als menselijk basisrecht. De mogelijkheid om wat te veranderen in iemands eigen leven en het leven van anderen zorgt voor nieuwe hoop. Hoop voor zowel de jeugd zelf als voor de volwassen eromheen.

Betrokkenheid van jongeren in dit veranderingsproces verhoogt ook nog eens het academisch succes van deze jongeren. In recent onderzoek wordt de kwaliteit om je stem te laten horen als je het ergens niet mee eens bent zelfs genoemd als een van de meest krachtige instrumenten om de leerresultaten te verbeteren. Toch daalt het aantal mogelijkheden tot inspraak in de loop van de middelbare school in de Verenigde Staten. In een onderzoek uit 2013 zegt 61% van de leerlingen aan het begin van de middelbare school dat hun stem gehoord wordt. In de 12e klas is dit echter nog maar 37% van de leerlingen. Dit is een zorgelijke ontwikkeling die een halt moet worden toegeroepen als we de jeugd meer willen laten profiteren van hun betrokkenheid bij de samenleving.