Jongerengroepen en hun activiteiten in Nederland

In Nederland zijn verschillende organisaties die zich bezighouden met het aanbieden van leuke activiteiten, speciaal voor jongeren. Deze organisaties proberen jongeren op deze manier dichter bij elkaar te brengen, en proberen vriendschappen te smeden. Op deze pagina zullen we 3 van deze organisaties wat extra aandacht geven, zodat je precies weet wat ze van je kunnen verwachten. We zullen beginnen met Jeugd met een Opdracht (JmeO), daarna het Nederlands Jeugdinstituut, en als laatste zullen we Choiche for Youth & Sexuality behandelen.

JmeO

Jong met een Opdracht is een organisatie die zich specialiseert in het samenbrengen van Christelijke jongeren, van over de hele wereld. De organisatie is gevestigd in Nederland, en er werken dan ook vooral Nederlandse mensen. Momenteel is dit een groep met meer dan 200 voltijd vrijwilligers. Deze mensen bieden trainingen aan in 10 locaties, verspreid over heel Nederland. JmeO is bezig op drie verschillende terreinen, zo geven ze aan op hun site. Dit zijn Hulpverlening, training en Evangelisatie. Dit houdt in dat er vooral wordt gefocust op het verspreiden van het woord van Jezus. Ook worden mensen die het zwaar hebben, zoals bijvoorbeeld vluchtelingen, geholpen door de jongerenorganisatie.

Nederlands Jeugdinstituut

Het Nederlands Jeugdinstituut is een overkoepelende organisatie, die andere jongerengroepen helpt. Het doel van dit instituut is om de jeugd zoveel mogelijk te ontwikkelen, zodat de problemen die de jongeren kennen, kunnen worden opgelost door mensen die hiervoor bevoegd zijn. Hoe dit in de praktijk gaat is als volgt. Het Nederlands Jeugdinstituut biedt trainingen aan, zodat mensen kunnen leren om op een juiste manier om te gaan met de moderne jeugd. Deze mensen wordt geleerd om zich te verplaatsen in de jongeren, zodat deze zich prettig genoeg voelen om hun problemen te delen.

Het NJI betiteld zichzelf dan ook als kennisnetwerk. Je kunt, bijvoorbeeld als ouder, niet terecht bij het NJI voor het aanvragen van hulp. Het doel van het NJI is om anderen op te leiden tot hulpverleners. Het NJI staat in nauw contact met de overheid, en het beleid dat wordt bepaald door het kabinet, wordt dan ook uitgevoerd door het NJI.

Jeugd en Seksualiteit – Choice for Youth and Sexuality

Deze organisatie verschilt sterk van de vorige twee, en focust zich vooral op het verbeteren van de kansen van jongeren wereldwijd. Veel van de projecten van deze non-profit organisatie bevinden zich in landen in Afrika. Het doel van de organisatie is om jongeren eerlijk en open te laten zijn over hun seksualiteit. Jongeren hoeven zich dus niet langer in te houden als zij bijvoorbeeld samen willen zijn met iemand van hetzelfde geslacht. In Nederland is dit probleem misschien niet zo aan de orde, maar in veel landen in Afrika wel.

Als je je aanmeldt bij deze organisatie, kun je worden uitgezonden naar een van de projecten, zodat je zelf kunt gaan meewerken aan het verbeteren van de kansen van jeugd. Een erg betekenisvolle rol krijg je dus, in een organisatie die volledig geleid wordt door jongeren, en voor jongeren.