Onderwijs voor de jeugd

We zijn het er waarschijnlijk allemaal wel over eens dat onderwijs voor kinderen en de jeugd van enorm belang is. Voor de toekomst van een land en voor de toekomst van de hele wereld zouden we willen dat iedereen naar school zou kunnen gaan en onderwijs zou kunnen volgen. Wie er wellicht het best op kunnen komen voor dit belangrijke recht voor de jeugd, is natuurlijk de jeugd zelf. Overal op de wereld zie je dan ook steeds meer jonge mannen en vrouwen die opstaan voor het recht van kinderen op onderwijs van goede kwaliteit. In hun gemeenschappen en landen vragen deze jonge mensen om betere onderwijsservices, meer training voor leraren en meer verantwoordelijkheid van hun gekozen leiders om te kijken naar de kwaliteit van het onderwijs.

Deze jeugdige voorstanders van goed onderwijs zijn lokaal, nationaal en globaal georganiseerd. Er zijn jeugdige adviseurs voor onderwijs ministeries, regionale jeugdraden en wereldwijde voorstanders van goed onderwijs netwerken. Door deze samenwerking maken jonge mensen dat hun stem gehoord wordt en spelen ze een sleutelrol in het vormen en beïnvloeden van onderwijsbeleid. Deze jonge voorstanders van goed onderwijs willen zorgen dat alle kinderen over de hele wereld onderwijs krijgen van hoge kwaliteit. Dit onderwijs bereid ze voor op het leven van een productief en gezond leven dat kan bijdragen aan hun gemeenschappen en landen.

Onderwijs vormt de leiders van de toekomst

Tariq Jahan is een bachelor student uit India die een hoop gedachten heeft over de rol van onderwijs. Hij zegt bijvoorbeeld: mensen zonder onderwijs zijn als wapens zonder kogels. Volgens Jahan is onderwijs een manier om iemands kwaliteit, kracht en het feitelijk zijn te vormen. Onderwijs is zo noodzakelijk dat het ontbreken ervan kan zorgen dat iemand op het verkeerde pad terecht komt. Met onderwijs kan de jeugd dus op het goede pad worden gehouden en kunnen hun potentiële kwaliteiten tot uiting komen. Daarom zou de jeugd het best mogelijke onderwijs moeten krijgen om zodoende zoveel mogelijk van hun kwaliteiten naar voren te laten komen. Ook kan door een goede opleiding gezorgd worden dat de jeugd ook anderen vooruit kan helpen.

Het is met de hulp van goed onderwijs dat de jeugd haar interesses kan kiezen en zoeken. Ze kiezen hun eigen wegen en routes door het leven. Door deze wegen worden de doelen van de jeugd bepaalt en de manier waarop ze deze willen behalen. Belangrijk is dat de jeugd die vandaag leert, de leiders en leraren van morgen zijn. Daarom zorgt goed onderwijs niet alleen voor de jeugd van nu, maar ook de jeugd van de toekomst heeft baat bij goed onderwijs op dit moment.

De hele gemeenschap, het land of zelfs de hele wereld kan bovendien profiteren van goed onderwijs. De leiders van de toekomst worden immers gevormd in het onderwijs van vandaag. Als deze leiders goed onderwijs hebben gehad en daardoor later beter kunnen functioneren profiteert iedereen daar uiteindelijk van mee. Met goed onderwijs kan gezorgd worden dat de jeugd productief, wetenschappelijk georiënteerd en ruimdenkend in het leven staat. De burgers en leiders van de toekomst zullen elkaar hierdoor begrijpen en de samenleving zal er mooier uitzien dan nu het geval is. Goed onderwijs is al met al van cruciaal belang voor de toekomst van een samenleving.

Belang van onderwijs voor de jeugd

Zoals hierboven is uitgewerkt is goed onderwijs voor de hele samenleving van enorm belang. Maar ook voor de jeugd zelf is het belang van onderwijs natuurlijk erg groot. De jeugd is de fase in je leven waarin je vooruitkijkt naar een mooie toekomst en groot durft te denken. In je jeugd lijkt niets onmogelijk en wil je niets liever dan succesvol worden. Het leven ziet er geweldig uit en je hebt het gevoel dat je de wereld aankan.

Maar langzaam moet je de transitie van kind naar volwassenen maken en komt er verantwoordelijkheid en persoonlijke groei om de hoek kijken. Je begint jezelf beter te begrijpen en je mogelijkheden beter te beschouwen. In deze tijd herontdek je jezelf en herontwerp je jouw persoonlijkheid, en juist in deze fase is onderwijs van enorm belang. Onderwijs is de manier om een positieve verandering in de samenleving te bewerkstelligen. Dit kan door het opvoeden van een generatie van verantwoordelijke individuen die zich ontwikkelen tot goede mensen. Het fundamentele doel van onderwijs is het bijbrengen van kennis, vormen van goed gedrag en creëren van technische competentie in specifieke onderwerpen.

De manier waarop onderwijs een verschil kan maken in ons leven is door ons fysiek, mentaal en sociaal te vormen. Concreet gebeurt dat aan de hand van de volgende aspecten:

  • De jeugd vleugels geven: Door de jeugd vleugels te geven kunnen ze hun doelen te bereiken aan de hand van kennis en inzicht.
  • Vertellen waar ze moeten vliegen: Onderwijs moet kijken naar het ontwikkelen en trainen van de velden van interesse van de leerlingen. De leerlingen moeten worden ondersteund in het veld waar ze naartoe willen.
  • De jeugd sociaal bewust maken: Niet alleen kennis is belangrijk voor de jeugd, ook sociaal bewust zijn en normen en waarden zijn van groot belang.
  • Zelfbewustzijn creëren: Ongewenste zwangerschappen, soa’s en abortus zijn zaken die door onderwijs ingeperkt zouden moeten worden.
  • Vertellen wat goed en fout is: onderwijs zou moeten zorgen dat de jeugd inziet wat goed en fout is. Bovendien moet het kracht geven om na een vergissing door te gaan en niet bij de pakken neer te gaan zitten.

Al deze zaken zijn voor de jeugd van groot belang. De jeugd moet zó specifiek begeleid worden omdat het de levensfase is waarin je gevormd wordt. Wanneer je ouder bent is het veel lastiger dingen te leren en daardoor is goed onderwijs in de jeugd van cruciaal belang voor de rest van het leven. Door in een vroeg stadium van het leven in contact te komen met alle kennis en de eventuele problemen die er zijn kan de jeugd bijdragen aan het aandragen van creatieve oplossingen voor deze problemen. Ook is het, zoals eerder is genoemd, van enorm belang dat de jeugd al vroeg ontdekt waar hun interesses liggen. Zo kunnen de jongeren specifieker, en daardoor uiteindelijk vaak beter, opgeleid worden voor wat ze later gaan doen.